S  E  T  K Á  N  Í

(nebo chcete-li  MEETING)

zaměstnanců a studentů TUL

Proč? Pro podporu zvýšení státní dotace pro vysoké školy

Kdy ?    V pondělí 29.března od 15.15 hod.

Kde ?          V menze - Husova ulice

Kdo ? Svolává výbor Základní organizace Vysokoškolského odborového svazu

            za podpory zástupců většiny studentských komor Akademických senátů fakult

 

Mladí asistenti Olomoucké univerzity už přes rok iniciují mezi vysokoškolskými pracovníky i studenty tlak na veřejné činitele tak, aby přísun financí pro vysoké školy alespoň pokryl nejnutnější požadavky na provedení reformy studia, provoz a zabránil častým odchodům akademických pracovníků mimo školskou oblast.

Byla to iniciativa POČÍTEJTE S NÁMI , která přispěla k mírnému zvýšení státní dotace, nyní to je iniciativa TÝDEN NEKLIDU. Cílem akce je podpořit snahu Konference rektorů, Rady vysokých škol a v neposlední řadě i Vysokoškolského odborového svazu.

Svou účastí dáte najevo, že současný stav vysokého školství vám není lhostejný, naopak neúčastí potvrdíte, že je vám jedno, za jakých podmínek pracujete, a že si takové podmínky opravdu zasloužíte !

TÝDEN NEKLIDU

je tu proto, aby se ze sovy pálené (výrazu pro moudrost a vzdělanost)

                                                                         nestala sova spálená !!!

                                                  

 

 

 

 


Program : - úvodní slovo člena výboru ZO VOS

                   - vystoupení PhDr. Jana Šolce, bývalého poslance a spolupracovníka 

                     prezidenta Václava Havla

-  schválení textu dopisu zastupitelům našeho Libereckého kraje 

   v Poslanecké sněmovně a Senátu ČR.

 

                                     Dokument byl exportován programem Microsoft® Word 2000 (9.0.2812).