www.tydenneklidu.cz – info@tydenneklidu.cz

přednášky – besedy – happeningy – koncerty – filmové projekce

____________________________________________________________________________________________________

26. března 2004 (seznam je průběžně aktualizován)

 

Týden neklidu podporují:

 

Doc. RNDr. Vladimír Baar, CSc. (rektor Ostravské univerzity v Ostravě)

Doc. MUDr. Karel Barták, CSc. (senátor PČR, Hradec Králové, bývalý děkan LF UK v Hradci Králové)

Mgr. Zdeněk Bárta (senátor PČR, Litoměřice)

Doc. PhDr. Ivo Barteček, CSc. (děkan Filosofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci)

Prof. PhDr. Václav Cejpek (rektor Janáčkovy akademie múzických umění v Brně)

Prof. PhDr. Ladislav Daniel, Ph.D. (místopředseda VOS při Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci )

               a vedoucí Katedry dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci)

Prof. PhDr. Dr. Tomáš Halík (Filosofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze a prezident České křesťanské

               akademie)

Doc. Petr Chalupa, Th.D. (děkan Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého)

Prof. PhDr. Josef Jařab, CSc. (senátor PČR, Opava, prezident Evropské asociace amerikanistů)

Ing. Jaromír Kohlíček,  CSc. (senátor PČR, Ústecký volební kraj)

Prof. MUDr. et PhDr. Jana Mačáková, CSc. (rektorka Univerzity Palackého v Olomouci)

Prof. PhDr. František Mezihorák, Csc. (děkan pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, senátor PČR

               za ČSSD, Olomouc)

Doc. PhDr. Eva Mrhačová, CSc. (děkanka Filosofické fakulty Ostravské univerzity)

Prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc. (děkan lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové)

MUDr. Zuzana Roithová, MBA (senátorka PČR za KDU-ČSL, zastupitelka Prahy 10)

Doc. PhDr. Vladimír Řehan (prorektor Univerzity Palackého v Olomouci a vedoucí Katedry psychologie      Filosofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci)

RNDr. Jitka Seitlová (senátorka PČR, zastupitelka Olomouckého kraje)

Ing. Michaela Šojdrová (poslankyně PČR za KDU-ČSL, Zlínský kraj)

RNDr. Vlastimil Tlusták, CSc. (vedoucí Katedry přírodopisu PdF UP Olomouc)

MUDr. Vítězslav Vavroušek (senátor PČR za ODS, Olomouc)

Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc. (rektor Univerzity Karlovy v Praze a předseda České konference rektorů)

Prof. PhDr. Vladimír Wolf (děkan Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové)

Vysokoškolský odborový svaz

Rada vysokých škol

Studentská komora Rady vysokých škol

Akademický senát Univerzity Palackého

Akademický senát Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého

Akademický senát Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého

Akademický senát Filosofické fakulty Univerzity Palackého

Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

Akademický senát 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

Akademický senát 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

Akademický senát Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy

Akademický senát Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy

Akademický senát Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy

Akademický senát Filosofické fakulty Univerzity Karlovy

Akademický senát Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy

Akademický senát Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové

Akademický senát Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy

Akademický senát Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

Akademický senát Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy

Akademický senát Elektrotechnické fakulty Českého vysokého učení technického v Praze

Akademický senát Janáčkovy akademie múzických umění v Brně

Akademický senát Ostravské univerzity

Akademický senát Filosofické fakulty Ostravské univerzity

Akademický senát Fakulty strojní Technické univerzity v Liberci

Akademický senát Univerzity Hradec Králové

Akademický senát Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Rada uměleckých obcí

Asociace fotografů

Asociace hudebních umělců a vědců

Český filmový a televizní svaz FITES

Herecká asociace

Lékařský odborový klub - Svaz českých lékařů

Obec architektů

Obec překladatelů

Obec spisovatelů

Sdružení rozhlasových tvůrců

Svaz autorů a interpretů

Syndikát výtvarných umělců

Unie výtvarných umělců ČR

a dalšíDokument byl exportován programem Microsoft® Word 2000 (9.0.2812).