Týždeň nepokoja

Týždeň nepokoja je najväčšia protestná akcia vysokoškolských študentov a pedagógov od roku 1989. Cieľom je upozorniť verejnosť na katastrofálnu situáciu panujúcu na verejných VŠ a podporiť reformu, ktorú navrhla Česká konferencia rektorov a Rada vysokých škôl spoločne s Ministerstvom školstva, mládeže a telovýchovy. Reforma je koncepčným riešením trvalého podfinancovania vysokých škôl. Vďaka nej sa tak naplní sľub o prioritné postavenie vysokého školstva vo vládnej agende. Mimochodom v ČR sú výdaje na verejné VŠ o 0,8% HDP, EU 1,5%HDP, v Senegale, Keni či Egypte vyššie ako v ČR.

Týždeň nepokoja sa koná od 29.3. do 2.4. 2004 v rade univerzitných miest republiky, napr. V Olomouci, Prahe, Ostrave, Ústí nad Labem, Brne, Zlíne alebo v Liberci. Prebehne formou diskusných seminárov, happeningov, koncertov, divadelných predstavení, filmových projekcií apod.

O súčasnej situácii vo vysokoškolstve možno povedať len jedno: Tradičná trpezlivosť a slušnosť akademickej obce je u konca, žiadame ZMENU!

Týždeň nepokoja podporujú najväčší predstavitelia a orgány akademickej obce ČR.

Důležité

Tento web existuje pouze v češtině.


NAVRCHOLU.cz