hlavní stránka
co je týden neklidu
f. a. q.
dokumenty
ohlasy v médiích
fotogalerie
download
odkazy
chat
kniha návštěv
anketyOlomouc
     aktuality
     program
     organizace
Praha
     TN v Praze ZDE!
Ostrava
     aktuality
     program
Ústí nad Labem
     aktuality
     program
Liberec
     aktuality
Hradec Králové
     aktuality
Zlín
Brno
     aktuality

Anketadalší ankety >>

Co je týden neklidu?

Stáhnout: doc | rtf | htmProč protestujeme? (dokument z 18. března 2004)

Proč protestujeme?

Především je nutné si uvědomit, že vláda ČR slíbila cca. 5,7 mld.Kč na provedení reformy vysokého školství v roce 2004 a tento slib nebyl splněn. Poskytnutá částka byla jen cca.1,9 mld.Kč, což není ani polovina slíbené částky. Vše je o to horší, že zlepšení situace na vysokých školách je jednou z priorit programového prohlášení vlády ČR. Ani zde vláda neplní co řekla. Vysoké školství jako priorita je formulováno i v Národním programu rozvoje vzdělávání v ČR (Bílá kniha) a dále je třeba mít na mysli i tzv. Boloňskou deklaraci, Lisabonský proces či Boloňsko-pražský proces, které rovněž považují vysoké školství za prioritu. Boloňská deklarace jasně vyžaduje od vlády věnovat úsilí tomu, aby k nápravě stavu na vysokých školách došlo v co nejkratším čase. Deklarace si jednoznačně žádá odpovídající investice do vysokého školství tak, aby mohlo být rovnocenným partnerem ostatním evropským zemím. Přes tato všechna vládní ustanovení dochází k trvalé ignoraci požadavků vysokých škol ze strany vlády. Vláda se nechová v souladu s vlastními záměry. Proto jsou na řadě protesty. A kromě toho: slíbenou částku vládě nepromineme. Požadujeme ji zahrnout do rozpočtu vysokých škol pro příští rok a v roce 2005 konečně provést avizovanou reformu vysokého školství!

Z analýzy podmínek, které mají vysoké školy v ČR vyplývá, že v současné době je vysoké školství silně podfinancováno. Vzdělávání musí být prioritou sociálně-ekonomického rozvoje ČR, protože rozhodujícím způsobem ovlivňuje lidský a sociální kapitál společnosti, hodnotovou orientaci lidí i kvalitu jejich každodenního života. A právě MŠMT má v rukou velmi silný nepřímý nástroj řízení vysokých škol - jejich financování. Pro odstranění slabých stránek škol a pro naplnění cíle vytvořit z českého vysokého školství atraktivní a konkurenceschopnou součást evropského vzdělávacího prostoru a zároveň hnací sílu rozvoje české ekonomiky je třeba výrazně posílit rozpočet vysokých škol. Navyšování rozpočtu však není nutné jen pro výše zmíněnou konkurenceschopnost, ale i pro šanci začlenit se do oblastí výzkumu a vývoje věd v EU a aktivně se na tomto rozvoji vědy v rámci EU podílet. Dále je třeba si uvědomit, že mezi priority Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy patří mj. vyrovnání výše výdajů do vysokoškolského vzdělávání na úroveň vyspělých států EU. Upozorňujeme, že v zemích EU tvoří výdaje na vzdělávání 6% HDP a výdaje v ČR se tomuto procentu ani zdaleka neblíží! I proto je nutné české vysoké školství výrazně finančně podpořit.

NA CO PŘEDEVŠÍM UPOZORŇUJEME?

na nutnost:

1) Překonání nejhorších důsledků chronického podfinancování veřejného vysokého školství. Zajištění dostatečných a udržitelných příjmů vysokých škol.

2) Učinit zásadní krok v naplňování priority prohlášení vlády ČR (podpora vzdělávaní).

3) Zvýšení úrovně vysokoškolské vzdělanosti (kvantitativně - v počtu přijatých uchazečů, kvalitativně - v úrovni absolventů a jejich úspěšnosti na evropském trhu práce).

4) Efektivněji rozdělovat státní dotace na činnost veřejných VŠ

dále upozorňujeme na nutnost např.:

a) Zavedení integrovaných rozvojových programů vysokých škol a komplexních projektů, které vyřeší odstranění slabin vysokých škol.

b) Prosazení potřebné legislativní úpravy vedoucí ke zjednodušení pravidel v oblasti financování vysokých škol.

c) Zavedení podpory aktivit spojených s internacionalizací činnosti VŠ, což mj.umožní plné využití zahraničních finančních zdrojů.

d) Podpořit možnosti vícezdrojového financování činnosti vysokých škol zejména z oblasti podnikatelské sféry.

e) Napravit nedostačující zajištění informační infrastruktury pro studenty (přístup k internetu a k informačním zdrojům) a nedostačující fondy knihoven a přístup k databázím.

(posbíral a upravil Pavel Hofirek)

www.radavs.cz

www.msmt.cz

www.tydeneklidu.cz

www.rektori.cz


Poslední aktualizace: 20. března 2004 20:00 | Návrhy a připomínky:

Váš prohlížeč nepodporuje JavaScript. Pro plnohodnotné prohlížení těchto stránek doporučujeme aktivovat tuto funkci nebo instalaci prohlížeče podporujícího tuto moderní technologii.

ib net


NAVRCHOLU.cz